Порядок виконання роботи. 14.3.1. Виходячи з попередніх робіт, усі ОП можуть бути розділені у відповідності до їх

14.3.1. Виходячи з попередніх робіт, усі ОП можуть бути розділені у відповідності до їх функціонального призначення. Готується схема неінвертуючого нуль-органу. На вхід ОП, обраного за замовчуванням, подається синусоїдальний сигнал частотою 1 кГц з амплітудою у межах 100 мВ. Знімається осцилограма вихідної напруги і вимірюється тривалість фронту та спаду вихідного імпульсу.

14.3.2. Досліджується вплив амплітуди вхідного синусоїдального сигналу на тривалість фронту та спаду вихідного імпульсу.

14.3.3. Досліджується вплив типу ОП, що використовується, на тривалість фронту та спаду вихідного імпульсу.

14.3.4. Проводиться порівняльне дослідження ОП, виготовлених на польових і на біполярних транзисторах, з точки зору їх швидкодії і частотних властивостей. Дослідження частотних властивостей ОП як нуль-органу проводиться шляхом Порядок виконання роботи. 14.3.1. Виходячи з попередніх робіт, усі ОП можуть бути розділені у відповідності до їх підвищення частоти генератора вхідного сигналу. Обмеження частотних властивостей ОП на біполярних транзисторах проявлятиметься у тому, що на деякій частоті з’явиться і поступово зростатиме інтервал часу затримки на запирання ОП, обумовлений наявністю режиму насичення. Для польових ОП частотні обмеження проявлятимуться у зростанні тривалості фронту та спаду і подальшого повного спотворення вихідного імпульсу. Результати проведених дослідів зафіксувати відповідними осцилограмами. На осцилограмах повинні бути зображені вхідний синусоїдальний сигнал і вихідний імпульс.

14.3.5. Проводиться дослідження інвертуючого нуль-органу. Досліди проводяться аналогічно п. 14.3.1. Здійснюється порівняння динамічних характеристик інвертуючого та неінвертуючого ОП.

14.3.6. Проводиться дослідження операційного підсилювача як компаратора двох аналогових сигналів. Рекомендується в Порядок виконання роботи. 14.3.1. Виходячи з попередніх робіт, усі ОП можуть бути розділені у відповідності до їх якості генератора одного з вхідних сигналів використати Function generator (рис. 14.1), за допомогою якого можна створити сигнали пилоподібної або лінійно змінюваної форми, що подаватимуться на один із входів компаратора. Інший шлях створення спеціального сигналу можливий на основі Piecewise linear source, який знаходиться у бібліотеці Sources (рис. 14.2.). Piecewise linear source працює на основі текстового файлу, в якому можна задати будь-яку часову залежність періодичного сигналу.

Рис. 14.1 Рис. 14.2

14.3.7. Проводиться дослід із виявлення особливостей роботи гістерезисного компаратора. Складається схема гістерезисного компаратора, на інверсний вхід якого спочатку подається сигнал синусоїдальної форми, а потім – сигнал лінійно змінюваної напруги. Знімаються осцилограми вхідного сигналу і вихідного імпульсного сигналу.

14.3.8. Створюється Порядок виконання роботи. 14.3.1. Виходячи з попередніх робіт, усі ОП можуть бути розділені у відповідності до їх схема генератора прямокутних імпульсів на основі гістерезисного компаратора. Досліджується його робота у наступних аспектах:

· вплив постійної часу заряду-розряду конденсатора на частоту генерації коливань;

· вплив граничного рівня гістерезисного компаратора на частоту коливань генератора;

· досліджуються шляхи і можливості зміни скважності вихідних імпульсів;

· досліджується стабільність генерації коливань при одночасній зміні величини напруги живлення за допомогою команди DC Sweep меню Analysis ;

· досліджується стабільність генерації коливань при зміні параметрів ємності конденсатора і при зміні опорів, що задають граничний рівень компаратора.Рекомендується вказані досліди провести з використанням опцій Temperature Sweep, Parameter Sweep, Sensitivity.

14.4. Вимоги до звіту

14.4.1. Навести принципові схеми підсилювачів, які досліджувались Порядок виконання роботи. 14.3.1. Виходячи з попередніх робіт, усі ОП можуть бути розділені у відповідності до їх у роботі, з показами приладів, що використовувались.

14.4.2. Пояснити особливості роботи підсилювачів, що були досліджені.

14.4.3. Привести характеристики, які пояснюють залежність частоти вихідного сигналу від зміни параметрів елементів схеми мультивібратора.

14.5. Завдання до самотестування і атестації

14.5.1. Дати пояснення роботі ОП в якості нуль-органу.

14.5.2. Пояснити вплив типу ОП на крутизну фронтів вихідного імпульсу.

14.5.3. Пояснити різницю у роботі ОП, виготовлених на польових і на біполярних транзисторах.

14.5.4. У чому проявляються частотні обмеження при роботі ОП в якості нуль-органу?

14.5.5. Дати поясненні роботі ОП в якості інвертуючого ключа з використанням часових діаграм.

14.5.6. Пояснити роботу ОП як компаратора вхідних сигналів. Навести приклади використання таких компараторів у практичних задачах.

14.5.7. Пояснити особливості Порядок виконання роботи. 14.3.1. Виходячи з попередніх робіт, усі ОП можуть бути розділені у відповідності до їх роботи гістерезисного компаратора з використанням часових діаграм.

14.5.8. Пояснити особливості роботи генератора прямокутних імпульсів (мультивібратора) на основі гістерезисного компаратора.

14.5.9. Дати обґрунтування впливу розкиду параметрів елементів схеми на робочу частоту мультивібратора.

Додаток

Таблиця варіантів до схем, що наведені у лабораторній роботі.

Номер варіанту Тип ОП Номер варіанту Тип ОП Номер варіанту Тип ОП
OP-05 OP-15E OP-16C
OP-07 OP-15F OP-16D
OP-15А OP-15G OP-16E
OP-15В OP-16A OP-16F
OP-15C OP-16B OP-16G


documentawbainh.html
documentawbapxp.html
documentawbaxhx.html
documentawbbesf.html
documentawbbmcn.html
Документ Порядок виконання роботи. 14.3.1. Виходячи з попередніх робіт, усі ОП можуть бути розділені у відповідності до їх